Spegeldörrar

Spegeldörrar i allmoge med gammal stil och finsnickerier. 

Spegeldörrar

Vi på Rälta Snickerifabrik tillverkar specialanpassade spegeldörrar i allmoge i över 100 år. Vi tillverkar spegeldörrar av halvfransk eller helfransk modell. Det innebär att listverken antingen går inåt, är frästa i ramverket, eller utåt med listning på ramverket runt spegeln. Under 1700- och 1800-talet var spegeldörrar den vanligaste ytterdörren till bostäder och vi har anammat denna tradition sedan dess. 

Fortsätt nedåt för att se referenser på spegeldörrar av Rälta snickerifabrik.

Allmogedörrar med speglar

Klassiska spegeldörrar

Klassiska spegeldörrar är av halvfransk eller helfransk modell och ser likadan ut på båda sidor. Alltså är spegeln dubbelsidig och aldrig slät på ena sidan, oavsett vilken modell. Dörrspeglarna kan vara med fris eller släta, samt med ornament så som romber. En klassisk spegeldörr ska ha ett kraftigt ramträ och äkta dörrspeglar med stort djup. En spegeldörr kan även ha vackra glasöppningar med många olika typer av spröjsalternativ.  

Traditionella spegeldörrar har ofta kittad glasöppning med träspröjs som delar glaset. Spegeldörrar med den typen av spröjs gör det möjligt att få olika färg på glasdelarna eller olika typer av glas. Även klassiska spegeldörrar framställs i storlekar anpassade efter varje bostad. 

Pardörr eller enkeldörr?

Spegeldörr som pardörrar är mycket vanligt i sekelskiftes och äldre hus. Men det blir även allt vanligare för nyproduktion och renoveringsobjekt. Det gäller både som ytterdörr och innerdörr. Enligt gammal stil och tradition ska pardörrar se lika breda ut, medan gångdörren i verkligheten är drygt 10 cm bredare. Denna konstruktion ger ett symmetriskt intryck men ändå en bred dörröppning för passage. Det finns även den modernare varianten där det är tydlig skillnad mellan den aktiva och passiva dörren. Den vanligaste bredden för en pardörr är 1300-1500mm.

Huruvida du ska ha pardörrar eller enkeldörrar i din bostad eller som ytterdörr är dels upp till dig och dels till bostaden. Till exempel får du inte ändra om bostaden är K-märkt och vissa hus gör sig helt enkelt bäst med pardörrar. Spegeldörrar ger oavsett huset en äkta traditionell charm. 

Spegeldörrens historia

Spegeldörren fick sitt genomslag i slutet på 1700-talet, så vanligen som pardörr, och blev under 1700- och 1800-talet den vanligaste ytterdörren. Dessa dörrar var ofta klädda i finsnickerier och väldigt påkostade. Man var mån om att ytterdörren är det första dina besökare möts av och lät därför den visa att man var framgångsrik. Man kan se på konstruktionen på en spegeldörr hur gammal den är. I början tillverkade man nämligen spegeldörrarna med två eller fyra lika stora speglar, alltid utanpåliggande medan spegeldörrar från 1900-talet och sekelskiftet är karakteristiska med fem halvfranska speglar. 

I mitten av 1700-talet började halvfranska dörrar göra entré. Man konstruerade då spegeldörren så att spegeln satt löst i dörrens ram och fyllningen gjordes som en spegel där mitten var högre än sidan. Sedan började de helfranska spegeldörrarna komma då man, istället för att spegeln var lös i dörrens ram, höll fast den med hjälp av listverk på ramträt runt spegeln. Huvudsaken är att speglarna inte sitter fast så att de inte kan följa med träets rörelse vid luftfuktighet. Sedan dess har spegeldörren haft en given roll bland de vanligaste dörrmodellerna. 

Vill du se mer av våra dörrar?

Kontakta oss

I vår verkstad möter professionella hantverkare en modern maskinpark för att uppfylla dina önskemål. Har du några frågor eller vill anlita oss är du välkommen att kontakta oss.